Menu
Your Cart

Privacy Policy

Privacy:

We zijn blij dat u op onze website winkelt. Ons strikte privacy beleid, conform de wet bescherming persoonsgegevens (WBP), zorgt ervoor dat wij u gegevens op een verantwoorde en veilige manier gebruiken.

Nieuwsbrief

Deze webshop hanteert bij haar nieuwsbrief een 'opt-in' systeem. U ontvangt de nieuwsbrief pas als je dit hebt aangegeven op de webwinkel. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. Uw gegevens zullen uitsluitend door deze webshop worden gebruikt, en worden niet aan derden verstrekt.

Uitgezondering hierop is: 'Wettelijke plichten en bescherming'

Indien daartoe wettelijk verplicht, wordt informatie ter beschikking gesteld aan de overheid en/of wordt deze informatie gebruikt om de rechten of eigendommen van deze webshop, onze klanten of anderen te beschermen. Ook wordt het recht voorbehouden informatie te verstrekken aan opsporingsinstanties om hiermee fraude te bestrijden.